Celá akce musí mít jasný řád! Každý musí vědět, kam jet, kdy tam dorazit, co udělat, co je jeho úkolem a povinností! Mělo by to tak být! U nás je vše otázkou standardu! Nechceme ani domýšlet, když se obrátíte na firmu, kde všechny tyto úkony neposkytují ani v nadstandardních službách! Pak může dojít opravdu k nemilým událostem, […]

Read More »